Worldwide sites map
CI header
 

Kontakt

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: (+ 48 61) 28 68 000
fax: (+ 48 61) 28 68 529
undefinede-mail: welcome@europlant-group.pl

 

Zarząd Phytopharm Klęka S.A.
Wojciech Skrobański - Prezes Zarządu
Arkadiusz Szymurski - Członek Zarząd

Sekretariat zarządu - tel. (+48 61) 28 68 505


Informacja dla pacjentów i specjalistów

Dział Informacji Naukowej
undefinedinfo@europlant-group.pl
lub pod numerem telefonu: +48 601 863 704, +48 697-741-808.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy nr 00000 51392
Kapitał zakładowy: 20 000 000 zł 

Identyfikator: 632100130
NIP: 786-00-05-532 


Dział Sprzedaży:
tel: (+48 61) 28 68 751 
fax: (+48 61) 81 86 958
Reklamacje: undefinedinfo@europlant-group.pl

Phytopharm Business to Business:

 

W sprawach związanych z produkcją kontraktową oraz sprzedażą ekstraktów prosimy o kontakt z:

Anna Gruszczyńska – Dyrektor Sprzedaży
(produkty lecznicze luzem, marki własne)
tel. (+48 61) 28 68 516
email: 
undefinedAnna.Gruszczynska@europlant-group.pl

W sprawach dotyczących rozwoju nowych leków prosimy o kontakt z:
Rafał Wojtaszek - Dyrektor Jakości i Rozwoju
tel. (+48 61) 28 68 517
email: undefinedRafal.Wojtaszek@europlant-group.pl