Worldwide sites map
CI header
 

Ekstrakty dla przemysłu farmaceutycznego

Phytopharm Klęka SA wytwarza ekstrakty roślinne (płynne, gęste, suche) będące substancjami aktywnymi. Preparaty te spełniają określone wymagania zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym oraz dyrektywami i wytycznymi UE.

Produkowane ekstrakty są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.

Oferujemy standaryzowane ekstrakty roślinne:
- płynne (Extracta fluida)
- gęste (Extracta spissa)
- suche (Extracta sicca)

Nalewki (tincturae)
Nalewki są to płynne, wodno-etanolowe nie zagęszczone preparaty, otrzymane przez wytrawienie w temperaturze pokojowej określonym rozpuszczalnikiem rozdrobnionych suchych surowców roślinnych lub też odpowiednie rozpuszczenie wyciągów zagęszczonych.

Ekstrakty płynne (extracta fluida)
Wyciągi płynne przygotowuje się przez wytrawienie surowca zielarskiego umieszczonego w ekstraktorze mieszaniną wodno-etanolową o stężeniu i w ilości podanej w instrukcji technologicznej danego wyrobu.

Ekstrakty olejowe (extracta olea)
Produkcja wyciągów olejowych polega na wytrawieniu surowca, mieszaniny surowców lub zagęszczonego odleżakowanego wyciągu etanolowego olejem.

Ekstrakty glikolowe (extracta glycolica)
Produkcja wyciągów glikolowych polega na ekstrakcji zagęszczonego odleżakowanego wyciągu etanolowego glikolem propylenowym.

Wyciągi (intracta)
Nasza firma jest jedynym w Polsce producentem oferującym wyciągi ze świeżych roślin. Produkcja polega na wytrawieniu 96% etanolem świeżych, rozdrobnionych surowców zielarskich, wytłoczeniu i odleżakowaniu.

Soki (succi)
Produkcja polega na wytrawieniu etanolem rozdrobnionych, świeżych surowców zielarskich poddanych uprzednio stabilizacji i odleżakowaniu.

Ekstrakty gęste (extracta spissa)
Produkcja polega na wytrawieniu mieszaniną wodno-etanolową suchych surowców zielarskich oraz zagęszczeniu ekstraktu celem zwiększenia stężenia zawartych w nim substancji.

Ekstrakty suche (extracta sicca)
Produkcja polega na wytrawieniu mieszaniną wodno-etanolową suchych surowców zielarskich. Po zagęszczeniu ekstraktu dodaje się przeważnie substancje stanowiące nośniki a następnie suszy.

Inne wyciągi
Są to płynne, wodno-etanolowe nie zagęszczone preparaty, otrzymane przez wytrawienie w temperaturze pokojowej określonym rozpuszczalnikiem rozdrobnionych suchych surowców roślinnych lub też odpowiednie rozpuszczenie wyciągów zagęszczonych.